Ben zavallıyı görüp dayılanan, gerçek kabadayı görüp kaçan köpekten nefret ederim.


Zavallı; yaradılışındaki gayeden bir haber olandır.


Zavallılığın, karşındakinin sözlerini anlamadığın halde, anladım sanmakla başlamıştır.