Zavallı; yaradılışındaki gayeden bir haber olandır.


Her insan mükemmel olarak yaratılmıştır... Ancak bazıları, yaşarken mükemmellik kavramından uzaklaşırlar.