Gel de birbirimizle candan konuşalım. Dilimiz susarak, gönlümüz titreyerek söyleşelim.