Çıkış noktanızı, yolunuzu ve hedefinizi tespit etmiş miydiniz?


Hikmetleri tespit, seslenişe vasıta olabilmeniz nispetindedir.