Değerlendirmek, hikmetini idrak ve gereğini tatbik etmekle mümkündür.


Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrak ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır.