İdrakın yüceliğine eremiyorsanız, inkarın basitliğinden sıyrılınız.


Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nispette de özünüzün gereğini yaşamaya liyakat kazanırsınız.