Ben seni bir damla yağmurdan kıskanırken sen ne yağmurlarda ıslanmışsın...


İyilik; akıldan geçmesiyle değil; kalpten gönülden geçmesiyle yapılır.