Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.


İnanılmayacak kadar garip pek çok şey olsa da, olamayacak kadar garip hiç bir şey yoktur.