Gittin de ayrıldık mı sanıyorsun? Sen orada sigaranı yakarsın, külü benim içime düşer.


Zavallılığın, karşındakinin sözlerini anlamadığın halde, anladım sanmakla başlamıştır.


Oduna esans dökmüşler, gül sanmış kendini.