Bizim alemde Azrail bile racon kesemez.


Çekeriz emaneti, bozarız adaleti. Mahallemizden geçilmez. Elimizden su içilmez. Biz de racon kesilmez.


Bu alemde raconu ben koyar, ben keserim. İşine gelmezse GAME OVER şekerim.


Bu alemde bizden başka yalnız Azrail racon keser.


Biz Polat gibi racon kesmeyiz. Çakır gibi kelle kesmeyiz. Sevdik mi tam severiz. Sevgimizi Allah'a emanet ederiz.


Eğer kanlın varsa, seni vurmaya gelmişse ona şöyle de; delikanlıysan vur, vurmassan kurşunu ye. Bizim raconda gelipte vurmamak kafası ile öder. Seçim senin ya vur yada vurul.


Delikanlılık racon kesmek, adam öldürmek, haraç kesmek değildir. Delikanlılık; akşam olunca evine ekmek götürmektir.