İnsan ismine liyakatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nispetindedir.


Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur.


Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur.


Zavallı; yaradılışındaki gayeden bir haber olandır.


Hikmetleri tespit, seslenişe vasıta olabilmeniz nispetindedir.


İnsan olmanın, insanlık şerefine ulaşmanın ilk basamağı; Niye, Neden, Niçin suallerini kullanmakla başlar.