İlahi Azrail, sen adamı öldürürsün.


İçkisi kan, mezesi yılan attığını vuran, yaşamak için öldürmeye mecbur kalan.


Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilin kurşunları öldüremez.


Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki, ya yaşat ya da öldür; ama asla yaralı bırakma.


İlahi Azrail.. Sen adamı öldürürsün..