Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller Tüm Müslüman Alemi !


Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz.


Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, Onu aramamak demektir.


Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar.


Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir.


Putların anası sizin nefsinizin putu dur.. Çünkü maddi put yılansa nefis putu ejderhadır.


Herkes herkese bir lokma bir şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah'ın işidir.


Allah; imanı, şirki temizlemek,namazı ululuğu bırakmak,
zekatı rızka sebep olmak, orucu kulların ihlasını sınamak,
haccı dini kuvvetlendirmek, savaşı (cihadı) islamı yüceltmek,
doğruyu buyurmayı halkı düzgün bir hale sokmak,
kötülükten yasaklamayı, kötü kişileri fenalıktan çekmek,
yakınlarla buluşup görüşmeyi, onları görüp gözetmeyi, Müslümanların sayılarını çoğaltmak,
kısası onları korumak, ahitleri yerine getirmeyi, haram olan şeylerin ne kadar kötü olduğunu
anlatmak için emretti.İçkiyi aklı korumak,hırsızlığı temizliği bildirmek, zinayı soyu-sopu gözetmek,
livatayı yasaklamayı, nesli çoğaltmak, tanıklıkta bulunmayı kulların haklarını yerine getirmek için buyurdu.
Yalanı bırakmayı gerçeğin yüceliğini bildirmek için emretti. Selam vermeyi zarardan, korkudan korunmanız, İmameti ümmetin düzenini sağlamak,
imama itaat etmeyi de imameti ululamak için emir buyurdu.


Önce farenin şerrini def et, sonra buğday biriktirmeye çalış.


"Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Sehavet ve cömertlikte akar su gibi ol,Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve merhamette toprak gibi ol,Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol."


İçteki kiri su değil, ancak göz yaşı temizler.


Yanmak var yanmak var.. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur.


İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar,
Ne üzerlerinde barınan kuşların,
Ne gölgelerinde yatan insanların.
Ne de verdikleri yemişlerin hesabını tutarlar.