Yanmak var yanmak var.. Odun yanınca kül olur, insan yanınca kul olur.


Gittin de ayrıldık mı sanıyorsun? Sen orada sigaranı yakarsın, külü benim içime düşer.


İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.