Beden eğitimi vücut için ne ise, okumakta beyin için odur.