Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynıdır: ateş, nem, zaman ve içindekiler. (Paul Valery)


İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır. (Lord Dudley)


Kitap okuma beyini güçlendirmekle birlikte, anlama ve algılamayı kuvvetlendirir.


Bazılarının yaşaması yeryüzüne bir yüktür; ama iyi bir kitap, usta bir kafanın yaşamdan sonraki yaşam için mumyalanmış bir hazine gibi saklanmış en değerli yaşam öğesidir. (John Milton)


İnsan kitap okurken bir kızağa biner ve cehalet karlarının üzerinden hızla kayıp gider. (Mehmet Murat İldan)