Kendi dünyanı bir tek sen değiştirebilirsin. Sadece kendini değiştir.


Kendinizi bilemiyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkanlarından yoksunsunuz.


Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nispette de özünüzün gereğini yaşamaya liyakat kazanırsınız.


Sevdiğin için varsan, niye kendini düşünerek yaşıyorsun?


Kendini tanıyamamanın sana verdiği zararı, Dünya’daki tüm varlıklar birleşseler veremezler!


Değişme! Sen en çok "sen" iken güzelsin.


Ne olduğunu düşünürsen, o olursun. Hayallerinizi takip edin.


Mutluluğum kendimde, sizde değil.


Herkesin gittiği yol, her zaman doğru yol değildir.
İnsan ile koyun arasındaki fark insanın düşünebiliyor olmasıdır. Sürüden biri olma, düşün! Birey ol..


Güzel günler sana gelmez,
Sen onlara yürüyeceksin..


Lafa gelince eş dost çoktur ama, herkes tek başına direnir hayata.


İyi ki üzdüler. Bir şeyin farkına vardım. İnsanları tanıdım, iyiyi kötüyü gördüm, sonra olması gerektiği gibi davrandım. Değiştin dediler.


İyi ki üzmüşler seni. İyi ki acıtmışlar canını. Ve iyiki bu gün olman gereken kişi olmuşsun. Şimdi, neye üzülüp üzülmeyeceğini, kime değer verip kime değer vermeyeceğini, kiminle yakın, kiminle uzak olacağını biliyorsun.


Kime dersen git
Kendine döneceksin

Çölünü yürü
Dağını aş
Denizini geç

Başkasında aradığını kendinde bulacaksın


Herkes, Cennet'e kendi yoluyla girer.


İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile, onu yapacak gücü kendimde bulurum.


Ne kadar kontrol edebildin hayatı? Yöneten sen misin yoksa korkuların mı?


Sen kendi hayalini yaşayamadıktan sonra, başkalarının senden ne beklediğinin hiç bir önemi yok.


İyi ki üzmüşler seni. İyi ki acıtmışlar canını. Ve iyi ki bugün olman gereken kişi olmuşsun. Şimdi, neye üzülüp neye üzülmeyeceğini; kime değer verip kime değer vermeyeceğini, kiminle yakın kiminle uzak olacağını biliyorsun.


Kendi kusurlarını bağışlamayan kişinin tüm kusurları bağışlanır. En büyük kusur, insanın kendi kusurlarını bulup bunları düzeltmeye çalışmasıdır.


Ruhunu kaybeden, dünyayı kazansa ne çıkar?


Herkes gibi davranmak zorunda değilsin, sen kendin gibi olmalısın.


Evrensel bir telaş var çünkü herkes kendisinden kaçma halinde.