Eğer kanlın varsa, seni vurmaya gelmişse ona şöyle de; delikanlıysan vur, vurmassan kurşunu ye. Bizim raconda gelipte vurmamak kafası ile öder. Seçim senin ya vur yada vurul.