Değerlendirmek, hikmetini idrak ve gereğini tatbik etmekle mümkündür.


Hikmet, basitlik kavramını yok etmiştir.


Hikmetleri tespit, seslenişe vasıta olabilmeniz nispetindedir.