Akıllı adamların tek içkisi sudur.

Henry David Thoreau