Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan, tek kimse görmedim.