Sadece, samimiyete erenler ve ona tabi olanlar hakikate erecektir.


Başarı, hakikatin yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adıdır.


Eren, özündeki hakikat noktasında eriyendir.


Yaradılmışın hakikatine eremeden giden insan, amadır.


Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan, tek kimse görmedim.