İlk özür dileyen en cesurdur, ilk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu.


Dua, kişinin kendindeki ilahi güçler eşliğinde isteklerini gerçekleştirme faaliyetidir.


Yıllarca tanısan bile; kişinin gerçek yüzünü, eline güç yada fırsat geçtiğinde görürsün. Nice insanlar vardır ki, yıllarca aldanmışsındır.


Kainat yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür.


Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır.


İnsanların inancı yoksa, acaba ne işe yararlar, bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi?


İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir.


İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.


İnanç, yaşamanın gücüdür.


İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile, onu yapacak gücü kendimde bulurum.


Biraz şansı olan her aptal, gücün içinde doğabilir.