Zavallı; yaradılışındaki gayeden bir haber olandır.