Sadece, samimiyete erenler ve ona tabi olanlar hakikate erecektir.


Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız.


İdrakın yüceliğine eremiyorsanız, inkarın basitliğinden sıyrılınız.


Ne mutlu, Gerçeğe erene; ve O’na tabi olabilene.


Eren, özündeki hakikat noktasında eriyendir.


Eriyen, erendir... Ermedikçe, eriyemezsin!


İsmini, zamanın silemediği öze ermişler arasına girmeye çalışınız!


Yaradılmışın hakikatine eremeden giden insan, amadır.


Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nispette de özünüzün gereğini yaşamaya liyakat kazanırsınız.