Okumak cehaleti alır eşşeklik baki kalır.


Bu günün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız.