Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz.


Değerlendirmek, hikmetini idrak ve gereğini tatbik etmekle mümkündür.


Biliniz ki, değerlendiremedikleriniz de en az değerlendirebildikleriniz kadardır.


Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrak ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır.


Basit görmeyiniz, değerlendirmeye çalışınız.


Kendinizi bilemiyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkanlarından yoksunsunuz.


Zamanı, bakış açılarının ötesinde değerlendiriniz.


Geçip giden şeylerin seni üzmesine fırsat verme ki, anını değerlendirmekten geri kalmayasın.