Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır.


Sizler yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yanılmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize dinlenmeden yorulmadan yürüyecekler. (Mustafa Kemal Atatürk)


Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar!


Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.


Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun.


Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler.


Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır.


Her çocuğun olmak istediği bir hayali vardır.


Çocuklarımızın temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)


Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.


Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.


Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.


Çocuklar yurdumuzun temelidir.


Türk çocuğu, Atatürk’ün armağanı olan bu bayramı doyasıya yaşamalıdır.


Çocuklar o kadar mahsumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir.


Bir anneyi, çocuklarının mutluluğundan başka hiç bir şey sevindiremez.


Bütün ümidimiz gençliktedir


Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. (Mustafa Kemal Atatürk)


Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir..


Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlarla bilhassa varlığı, hakkı ve birliği ile çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tanıyan bir imanla her mukabile karşı şiddetle ve fedakarca müdafaa zorunluluğu aşılanmalıdır.