Uğruma şehit olan bu cana, canım feda.


Can olmadıktan sonra beden, topraktan başka bir şey değildir.