Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynıdır: ateş, nem, zaman ve içindekiler. (Paul Valery)


Cahilin aynada göremediğini bilge kerpiçte okur.


İnsan kitap okurken bir kızağa biner ve cehalet karlarının üzerinden hızla kayıp gider. (Mehmet Murat İldan)