İdrakın yüceliğine eremiyorsanız, inkarın basitliğinden sıyrılınız.


Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız.


Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur.


Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesile olmuştur.


Hikmet, basitlik kavramını yok etmiştir.


Basit görmeyiniz, değerlendirmeye çalışınız.


Ben zor işler için hep en tembelleri seçerim. Çünkü onlar zor işleri hep en basit yol ile çözerler.