Bizim alemde Azrail bile racon kesemez.


Bu alemde bizden başka yalnız Azrail racon keser.


İlahi Azrail, sen adamı öldürürsün.


İlahi Azrail.. Sen adamı öldürürsün..


Azrail gelince oğul, uşak sormaz


Azrail büyük, küçük demez. Eceli gelenin canını alır.