Sizler yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yanılmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize dinlenmeden yorulmadan yürüyecekler. (Mustafa Kemal Atatürk)


Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur. (Mustafa Kemal Atatürk)


“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da Millî Egemenlik'tir. Yalnız bir makam vardır: O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu 10 Kasım gününde rahmet ve minnetle anıyoruz. ve onu anıyoruz.


İnsan para gibidir, ışık tut, eğer içinde Atatürk yoksa bil ki sahtedir...


Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır (Mustafa Kemal Atatürk)


Atatürk bir gün Fransızları yemeğe çağırmış. Yemek yerken garsonun biri tabağı yere düşürmüş. Fransız bir şey demeye yeltenirken Atatürk araya girmiş ve bu Türklere her şeyi öğrettim de hizmetçiliği bir türlü öğretemedim demiş.


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (Mustafa Kemal Atatürk)


İlk ve usta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilini ve tekniği verir, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.


Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir..