İçki, bütün bela ve kötülüklerin anası, anahtarıdır.

Arap Atasözü


Kitaplar dostlara benzer, seçkin olmalıdırlar. Arap Atasözü