Annem başta taç imiş
Her derde ilaç imiş
Bir evlat pir olsa da
Anneye muhtaç imiş