Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrak ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır.