Sevgi Sözcükleri


sevmek bir ?m?r s?rer sevilmek 5 dk s?rer


Etiketler

SENY SEVMEK SU? YSE CEZAM ?L?M OLSUN...
SEVGYDE G?Z YA?I VARSA A?LAMAK KADERYM OLSUN!!!


Etiketler

seni ben de?il g?zlerim se?ti,onlar sevdi onlar be?endi.sen benim de?il onlarynsyn,gittiysen banane onlar a?lasyn.
(mediha altyn)


Etiketler

a?k dudaklardaki kahkaha de?il g?zlerdeki ya?tyr maksat sevgi u?runda ?lmek de?il u?runda ?lecek sevgili bulmaktyr.
()ba?ak()


Etiketler

o g?lmeyi severdi ben onu g?ld?rmeyi ben onun g?l???n? sevdim o ?ekip gitmeyi


Etiketler

askyn anlamyny sordulae seny gozterdym kalpymyn acsyny sordular yyne sen dedym en cok kymy sevdyn dedyler sevdym ama oldu dedim..


Etiketler

seninle sensiz ya?amak,kalbime saplanan bir by?ak,seni ?zl?yorum ama ?ok uzak,nerede olursan ol yinede senin bu kalp. dilek


Etiketler

seni ilk g?rd?g?mde anladym kalbime bir bi?ak gibi saplandym ve anladymki seni seviyomu?um


Etiketler

BEN SENYN YOKLU?UNDA BULUT OLUR YANINA U?ARIM SENSYZLY?Y Y?YME ALIR DELY GYBY YA?ARIM VE SANA OLAN A?KIMI SOKAKLARA VURAN YA?MUR SESYYLE HAYKIRIRIM...


Etiketler

iyli tanıdım iyiki varsın sen su canımdaki bir cansın ..


Etiketler

A?KIN KALBYNDEYSE MUTLULULU?UN ELYNDEYSE YSTEDY?YN YKY KELYMEYSE SENY SEWYYORUM


Etiketler

seni sevdim?im g?n?
benim sana askym g?n?
canym deyip saryldygyn g?n?
bir si?eye koyup denize attym


Etiketler

EY YSTANBUL SENY SEN OLDU?UN Y?YN DEYL SEVGYLYMYN SENDE OLDU?U Y?YN SEVYYORUM


Etiketler

sevgilime de?erimi sordum d?nyalar kadar dedi d?nyanyn de?erini sordum 5 para etmez dedi.


Etiketler

EYER GER?EKTEN SEVYYORSAN YANIMA GELYRSYN:SENY SEVYYORUM SEVGYY


Etiketler

EyEr SeVmEk BuYsA SeVgYnE YHTYHACIM YOK:SENY SEVYYORUM SEVGY


Etiketler

SeNi SeVdY?Ym Y?Yn CeZa AlIcAkSaM BeN Bu CeZaYy ?m?r BoYu YeMeYe RaZyYym!!!


Etiketler

sevmek sevilene yapylan en g?zel duadyr.


Etiketler

ben seni ?uan deil ol?m?ne sevmi?im


Etiketler

e?er a?ky anlayabilseydim ve neden a?yk olduumu dile getireblseydm bu ger?ek a?k olmasdy


Etiketler

Beni kor kuyularda merdivensiz byraktyn.Denizler ortasynda bak yelkensiz byraktyn....Ali den SEZERE


Etiketler

A?KIN KADERI ELIMDE OLSA KADERE INANMAZDIM


Etiketler

benim i?in bir sen varsyn canym askymm!!!!!


Etiketler

benim seni sevdi?im gibi beni sevselerdi g?n?llerin fatihi olurdum


Etiketler

SENY BEN DE?YLKY G?ZLERYM SEVDY GYDERSEN BANANE G?ZLERYM A?LASIN


Etiketler

Sevgilim sen u?urumun kenarynda bir ?i?ek olsaydyn hayatymyn pahasyna da olsa seni sulardym


Etiketler

karak?l merkez farketmez giresun ?ocugu affetmez ?atylyr ka?lar kesilir ba?lar en g?zel a?klar bu ilde ba?lar


Etiketler

erkek terkedilir.Kadyn terkedilir.Ama sevgi asla...


Etiketler

SeNi sEveRiM sEnY sEvEnYdE sEvERim senY bEnYM kADaR seVEnY KUR?uNa dYzErYm


Etiketler

?l?m ?l?m dedi?in nedrki g?l?m ben senin i?in ya?amayy se?tim


Etiketler

bu g?zlerim alyrseni g?t?r?r i?erimr i?erime kalp seni saklar birsyr gibi y?rekte
bu s?z bana aittir tu??e yylmaz sururi.k.k.k.


Etiketler

beni sevmedi?ini bilseydim inanki seni sevmezdim ama beni sevdi?ini bildi?im i?in seni sevdim


Etiketler

e?er ben sensem neden sen ben alamyyorsun ...?ZLEM


Etiketler

Kaybetme Korkusu En Tehlikeli ??phedir__>>>_Mafia_Team


Etiketler

NE GYDENE KAL DERYM.NE KALANA GYT.GYDECEKE OLAN YOLUNU KALACAK OLAN YERYNY BELYRTMY?TYR ZATEN

BUKETTEN KERYME


Etiketler