Yeşilay Haftası Mesajları, Sözleri, Şiirleri

Sigara, içki ve uyuşturucu insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanlarıdır. İçkiye düşkün bir insanın en önce sağlığı tehlikededir. İçki içen kişi ailesini ihmal eder, çocuklarıyla yeterince ilgilenemez. İçkiye harcadığı paralar yüzünden çoğunlukla parasal sıkıntılara düşer. Zamanla çevresiyle olan ilişkileri de zayıflar, yakınlarından, toplumdan uzaklaşır. Sigara, ilk bakışta daha az zararlı gibi gözükse de bunun da içkiden aşağı kalmadığı anlaşılmıştır. Özellikle akciğer kanserine sebep olması, sigaranın insan sağlığı için ne büyük bir tehlike olduğunu gösterir. Uyuşturucu maddeler ise tam bir felakettir. Afyon, esrar, eroin, kokain, LSD gibi adlarla gençler arasında çok yaygın olan uyuşturucunun kişi ve toplum içinde yol açtığı yıkımlar korkunç boyutlardadır. Bunları kullananlar, kendilerinden başka çevrelerine de zarar vermektedirler. Yeşilay, bütün bu zararlı alışkanlıklarla mücadele eder. Alışkanlıklarını bırakmaları için bağımlılara yardım eder. Yurdumuzda her yıl 1-7 Mart tarihleri arası, “Yeşilay Haftası” olarak değerlendirilir.
Hafta boyunca okullarda, basında, radyo ve televizyonlarda sigaranın, içkinin, uyuşturucun zararları anlatılır. Başta sigara ve içki olmak üzere tüm kötü alışkanlıkların bırakılması için vatandaşlara çağrıda bulunulur. İçkinin, uyuşturucunun yol açtığı kişisel, ailesel ve toplumsal felaketler anlatılır.
Yeşilay, bütün yurtta tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele eden, bunun önüne geçmeye çalışan önemli bir kuruluştur. Zararlı alışkanlıkların bırakılması için bağımlılara yardım eder.
Hafta boyunca herkes çevresine sigaranın, içkinin, uyuşturucunun ve öteki bağımlılık yapan maddelerin zararlarını anlatmalı, insanları bu alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışmalıdır. Kullanmayanların da özenmemeleri, başlamamaları için çalışılmalıdır.
Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen, Türk Milleti’nde bağımsızlık ve hürriyet aşkı ile mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu.
Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri, beraberinde getirdiği çok miktarda içkileri ve uyuşturucu maddeleri, yurdumuza daha önce göndermiş olduğu uyuşturucu mafyasına teslim ediyor ve bunlar el altından halkımıza ve özellikle yurt savunmasında görev alacak gençlerimize ulaştırılıyordu.
Kısa zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı salgın halini almaya yüz tutmuştu.
Bu felâketi gören vatansever aydınlar, halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmek için,merkezi İstanbul’da olmak üzere,5Mart 1920 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyetini kurdular.Cemiyet,Şeyhül-İslâm Haydarzâde İbrahim Efendi’nin teşvik ve himayesinde,dünyaca ünlü Ord.Prof. Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.Türkiye Yeşilay Cemiyeti,kurulduğu tarihten bugüne kadar zararlı alışkanlıklara karşı mücâdelesine aynı inanç azimle devam etmiştir.
Halkımızın ve özellikle gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için Anayasamızın 58 nci maddesine göre görev yapan Yeşilay,”Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Yeşilay,19 Eylül1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 2–1288 sayılı karar ile kamuya yararlı cemiyet olarak kabul edilmiştir.
Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir. Bağımlı olan bir insan, huzurlu ve mutlu olamaz. Huzurlu ve mutlu olmayanlar, genel olarak başarılı olamazlar. Milletlerin geleceği, çocuklarının geleceğidir. Bir millet çocuklarını ne kadar mükemmel eğitir ve onların sağlığını ne kadar iyi koruyabilirse, geleceğine o kadar güvenle bakabilir. Sigara, alkol ve uyuşturucu yüzünden yılda 350 bin insanımız ölmekte, bu ölümler ve ayrıca alkol, uyuşturucu ve kumarın getirdiği bunalımlar yüzünden binlerce aile yıkılmaktadır. Yıkılan ailelerin çocukları korunmaya muhtaç ve bunların bir kısmı sokaktan gelen tehlikelere maruz kalmaktadır İnsanlarımızın bağımlılıklara karşı korunması, ölümlerden ve bunalımlardan ve ailelerin yıkılmaktan korunması anlamına gelir.
Yeşilay Cemiyeti; kapalı yerlerde, nakil araçlarında sigara içimini ve sigara reklamlarının yasaklayacak kanunun çıkarılması, Anayasa’nın 58. maddesinden sorumlu Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık kurulması, Milli Eğitimde haftada 1-2 saatlik mecburi ders konulması, trafikte alkole kesin yasak getirilmesi, ithal içki ve sigaraya yasak getirilmesi, ülkede alkol ve sigara kullanımını azaltıcı kanuni ve eğitimle ilgili tedbirler alınması, uyuşturucu kültürünün önlenmesi için radyo ve TV’ ye ve Milli Eğitime mecburi tedbirlerin getirilmesi, kamu yararına çalışan Yeşilay yeterli devlet desteğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir
Yeşilay Cemiyeti bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmeyi i kendine ülkü edinmiştir Onun önemi buradadı.Bu nedenle bütün kurum ve kuruluşların , toplumun her kesiminin Yeşilay’ı desteklemesi,aile varlığımızın,dolayısıyla Devletimizin ve Milletimizin geleceği için önemli olup, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi kendimize görev saymalıyız.Yeşilay Haftası ile ilgili en güzel mesajlar, sözler, şiirler