23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir..Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır.Çocuklar geleceğimizdir.“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da Millî Egemenlik'tir. Yalnız bir makam vardır: O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. (Mustafa Kemal Atatürk)Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.Çocuklar yurdumuzun temelidir.Türk çocuğu, Atatürk’ün armağanı olan bu bayramı doyasıya yaşamalıdır.Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler.Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır (Mustafa Kemal Atatürk)Her çocuğun olmak istediği bir hayali vardır.Çocuklar o kadar mahsumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir.Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur. (Mustafa Kemal Atatürk)Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (Mustafa Kemal Atatürk)Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. (Mustafa Kemal Atatürk)Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlarla bilhassa varlığı, hakkı ve birliği ile çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tanıyan bir imanla her mukabile karşı şiddetle ve fedakarca müdafaa zorunluluğu aşılanmalıdır.Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır. (William Shakespeare)Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. (Mustafa Kemal Atatürk)Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur.Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim en iyi yönetimdir. (Goethe)Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun.Bütün ümidimiz gençliktedirYeni neslin tüm ruhsal kuvvetlerine her özelliğin ve kabiliyetin zevki mühimdir. Daimi ve müthiş bir savaş şeklinde beliren milletler hayatının felsefesi, bağımsız ve mesut kalmak için bu yüksek özellikler şiddetle istemektedir.Sizler yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yanılmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize dinlenmeden yorulmadan yürüyecekler. (Mustafa Kemal Atatürk)Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel , her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar!İlk ve usta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilini ve tekniği verir, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. (Mustafa Kemal Atatürk)Çocuklarımızın temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.