Komik Mesajlar, Komik Sözler


Babama değerimi sordum \"Dünyalar kadar dedi\"dünyanın değerini sordum \"Beş para etmez dedi\" :)


Etiketler

seni ne ?ok severim bi bilsen her gece i?erim efes pilsen!:D:D


Etiketler

e??e?in yavrusunun masajyna ne denir? sypa masajy...hahaha /s.v.d/


Etiketler

hatyrlarmysyn kafamyzda beyin yiyen solucan girmi?ti benim ki beynimin yarysyny yiyip doymu?tu senin ki ise a?lyktan ?lm??t? =)

esma\\keanu


Etiketler

T?rk?m, do?ruyum Batman\'yn\'in o?luyum.Spiderman\'in o?luyum.K???klerimi ha?lamak,b?y?klerimi ta?lamak budur benim g?revim ?ok te?ekk?r ederim g?nderen:caner


Etiketler

b?t?n kirimitlere seni ?ok ?zledim diye yazdym i?allah biri kafana d??erse seni ?zlemenin nekadar acy oldu?unu anlarsyn


Etiketler

?o?u?un biri pertlektir ??retmen tahtadaki \" kedi s?t? i? \" yazysyny okumusyny ister ?o?uk 2teti t?t? it \" der ??retmen ba?yryr ve d?ver \"do?ru oku dedim sana ?unu \" der ?o?uk ba?yryr ve \" anatyny titimin tetisi ittene tu t?t? \" der


Etiketler

4. murat neden intahar etmi? a?kym?
CVP : YLK ??E GYRMEDY?Y Y?YNN :DDDD


Etiketler

SU D?NYADA TAKDYR ETTYGYM 2 KY?Y VAR BYRY ZEKERYYA BEYAZ BYRYDE PAPA
KORKUDAN


Etiketler

no manita no dyrdyr,yes makara yes gyrgyr:D


Etiketler

SEWME SEWYL ALDANMA ALDAT ?PMEYE KALKINCA TOKATI PATLAT:))


Etiketler

Hayatta En b?y?k KAzyk Dost Kazy?ydyr..!


Etiketler

Dünya bir yana sen bir yana derler. Diyenlere sorsan dünyayı tercih ederler.YSTEMEM D?KME G?ZYA?LARINI SEL OLUR YOKSA BO?ULURSUN


Etiketler

t?rk?m dogruyum beni b?yle sevecek kyzyn hastasyyym


Etiketler

fenerbah?e yaz 1907\'e g?nder
fenerbah?e gelip size alisamiyende 20 gol taksyn


Etiketler

Yola gyden E??egin ?n?n? Kesende D?t Korkusu Olmazmy? !


Etiketler

sana birisi essek demi?se g?l ge? ikinci ki?i essek demi?se otur d???n ???nc? ki?i essek demi?se git kendine semer al hihihi:)


Etiketler

sevmek istersen ?nce kendini sev sonra kar?yndakini seversin


Etiketler

hi? bozuk paran var my?
_yok hepsini tamir ettirdim


Etiketler

s?r?n
s?r?n?n in?allah annen babanda s?r?n?r.s?lalece s?r?n?n ARKO cildinizi korur.


Etiketler

A?K BYR LEBLEBYDYR GEN?LER YYYE BYLYR YA?LILAR YERSE KALPTEN GYDEBYLYR..:)


Etiketler

YA OLDU?UN GYBY G?R?N YA DA G?Z?ME G?R?NME:):):):):)


Etiketler

beyz atly prensi bekleme seyise razy ol yoksa beygire kalyrsyn


Etiketler

i?eri geldin ama yine elin bo? geldin


Etiketler

no manita no dirdir yes makara yes girgir
k?bra:D


Etiketler

sınavdan 1 aldım ama olsun önemli olan katılmaktı!!))


Etiketler

?pmek isteyipte ?pemedi?in birimi var. ?P yaz bo?luk byrak adyny yaz 1111 \'e yolla biz senin yerine ?periz. G?lme senide ?periz. :


Etiketler

SYZE YAPILMASINI YSTEMEDY?YNYZ ?EYLERY BA?KALRINA YAPIN ...?OK ZEVKLY OLUYOR


Etiketler

Pamuktan prenses mi olurmuş, prenses dediğin taş gibi olur.


Etiketler

D?NYA HO?TUR Y?Y BO?TUR KANMA HO?LU?UNA D??ERSYN BO?LU?UNA :D:D:D


Etiketler

penisine 100 dolar d?vmesi yaptyr 3 farkyn olur 1 herg?n parayla oynarsyn 2 paranyn b?y?d???n? g?r?rs?n 3 b?t?n kyzlara istedikleri kadar bor? verirsin


Etiketler

hrant dink ?ld? hepiniz ermeni oldunuz papa ?ld? hepiniz hrystyyan oldunuz allahtan b?lent ersoy ?lmedi


Etiketler

ask g?z kypirtisi gayrola gicirtisi 9 10 ay sonra velet ziriltisi


Etiketler

sen benim hakkymda konu?amazsyn byrak dost olmayy adymy bile anamazsyn


Etiketler