ne yapalym arkada? nasyl i?ilmesin dertlerin varsa sende bendensin