a?kynla yanmaktan k?l olmayy seni beklemekten aga? olmayy seni sevmekten mecnun olmayy ?grendim