İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır. (Moğol Atasözü)