İçki, bütün bela ve kötülüklerin anası, anahtarıdır.

Arap Atasözü