Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur. (Hint Atasözü)