İdrakın yüceliğine eremiyorsanız, inkarın basitliğinden sıyrılınız.