Gören, düşünebilen ve idrak yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız.