Hayatını eğlenerek yaşamak istiyorsan, kalbini hep çocuk tut.