en zifiri karanly?yn oldu?u belkide artyk kendini bile g?remedi?in yerde aydynlyk ba?lar yeterki inan azmin sonu en g?zel g?nlere ula?tyryr.