Sevmek güzel mesele. Asıl güzel olan böyle bir dünyada seni böylesine güzel sevebilmek, sevmeye devam etmek. Dünyayı güzelleştirmek.